Velkommen til ANDERSEN ØKONOMISENTER AS

Fem grunner for å velge AØS AS

 1. Vi har prisgaranti - vi matcher ethvert tilbud.
 2. Vi er din personlige økonomiske rådgiver.
 3. Kundetilpassede rapporter.
 4. Vi gjør mer enn du forventer.
 5. Ditt regnskap er vårt regnskap.
 • Vi har prisgaranti - vi matcher ethvert tilbud.
 • Vi er din personlige økonomiske rådgiver.
 • Kundetilpassede rapporter.
 • Vi gjør mer enn du forventer.
 • Ditt regnskap er vårt regnskap.
 • ANDERSEN ØKONOMISENTER AS (AØ) ble etablert 01.03.96 og drives av THOR ANDERSEN. Thor er autorisert regnskapsfører og medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF). Thor er født 02.09.57, har 39 års erfaring (2020), og har vært ansatt som regnskaps-/økonomisjef de siste 11 årene før AØ ble etablert.


  Hvilke tjenester kan AØ gjøre for deg og dine ansatte:

  • Er du under etablering bistår AØ med utfylling av skjemaer til registrerne i Brønnøysund.
  • Fører ditt regnskap etter gjeldende regler, og rapporterer tilbake slik du ønsker. Rapportene skal gjøres så lettfattelige som mulig, og da er din tilbakemelding viktig.
  • Fylle ut MVA-oppgaven, og signere denne der vi har fullmakt til det, og sender betalingsinfo for MVA tilbake til deg for betaling ved forfall.
  • Besørger komplett lønnskjøring med lønnsslipper til de ansatte, bankliste for overføring av lønn til ansatte, og skattetrekksbeløp overført til skattetrekkskonto. Sørger for oppgave over arbeidsgiveravgift og skattetrekk, og sender disse tilbake til deg for betaling ved forfall.
  • Fakturerer dine utgående fakturaer.
  • Være din rådgiver, og besvare dine spørsmål etter beste evne.
  • Yte deg service, og søke å komme med tips og råd ved gjevne mellomrom.
  • Bistå ved utfylling av din skattemelding og øvrige dokumenter. Bistår dine ansatte også hvis ønskelig.Bedriftsrådgivning, spesielt innen utvikling av rutiner, budsjettsystemer, dataløsninger, kalkyler, økonomiske og administrative oppgaver m.m.
  • Andre oppgaver som ligger innenfor mitt fagområde.


  Hvilke mål har AØ satt til sin virksomhet:

  • Være ledende i markedet på kvalitet på både det faglige og praktiske plan.
  • Være ledende i markedet på å yte service overfor kunder
  • Være konkurransedyktig på pris målt mot kvalitet/service.
  • Være i forkant hva angår dataløsninger, også utvikle småsystemer for å effektivisere både din og vår arbeidsdag.
  • Skape en kameratslig/avslappet og god tone med våre kunder. Kundene skal føle at de blir ivaretatt på en profesjonell og personlig måte.


  Ser frem til et positivt og nyttig samarbeid!

  Thor Andersen, Autorisert regnskapsfører

  Thor Andersen

  Autorisert regnskapsfører