Årsoppgjør skatt

Andersen Økonomisenter AS utfører årsregnskapet for alle selskapsformer med høy kvalitet. AØ setter opp resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter for AS, bidrar med utførelse av styrets årsberetning og andre aktuelle oppgaver rundt årsoppgjøret.


setter opp et offisiellt årsregnskap også for alle enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper, slik at disse kundene også har et representativt oppsett å legge frem for sin bankforbindelse eller andre aktuelle partnere.

Alle årsregnskap settes opp etter lovens krav, og arkiveres i 10 år slik lovens krav forutsetter. Hvordan gjør vi selvangivelsen

Andersen Økonomisenter AS utfører selvangivelser for alle selskapsformer med høy kvalitet. AØ har høy kompetanse i skatt, og dette nyter våre kunder godt av. Vår daglige leder er kursholder for Akelius AS, som står bak blant annet Norges mest solgte skatteprogram for profesjonelle, og det bør dokumentere gode kunnskaper i skatt. Daglig leder er også kursholder for regnskap- og årsavslutningsprogrammene til samme selskap.