Andre engasjementer

Daglig leder i Andersen Økonomisenter AS er engasjert utenfor byrået også.


Disse er:


Regnskap Norge:

  • Kontrollør for Regnskap Norge. Har 8 sesonger som kvalitetskontrollør.
  • Kursholder i medarbeiderprogrammet i 11 sesonger.
  • Kursholder i 2019 i "Ny skattemelding for lønnstakere og pensjonister"

Akelius AS:

  • Kursholder i programmene Akelius Regnskap - Årsavslutning - Skatt fra 1999-2019