Bilagsbehandling

En vesentlig del av regnskapsarbeidet består av bilagsbehandling. Nedenfor er det listet opp hva regnskapsfører gjør/trenger av informasjon for å utføre arbeidet kvalitetsmessig forsvarlig. Her kan du gjøre en egeninnsats som du vil spare mye penger på. Men det er meget viktig at arbeidet gjøres N Ø Y A K T I G. Rotes det her kan det skape enda mer arbeid for regnskapsfører enn om du ikke gjorde noe av det selv, og da blir det IKKE billigere. Er beskrivelsen nedenfor vanskelig å forstå, må du bare ringe oss for å få en utfyllende forklaring på punktene.


BILAGSARTER

Denne siden beskriver kort hvilke arter bilagene kan/bør deles opp i. Siden beskriver også hva en bilagsperm til regnskap bør inneholde. Det gjøres oppmerksom på at oppdelingen av bilagsarter i stor grad er styrt av regnskapssystemet man benytter, men generellt er det fornuftig og riktig å benytte nedenforstående oppdeling.  Benytter man seg av et webbasert regnskapssystem, vil alt dette styres av systemet.  Derfor er nedenforstående info basert på kunder som følger bilagsføring på papir.

A. Kontoutdrag fra bank- og postforbindelser, samt nødvendig informasjon om lån og andre forhold til bank/post en regnskapsfører har behov for.

B. UTGÅENDE FAKTURAER.
Hva er egentlig en utgående faktura?. Definisjonen og behandlingen av utgående fakturaer er beskrevet i detalj bak neste skillekort.

C. INNBETALINGER.
Hva er egentlig en innbetaling?. Definisjonen og behandlingen av innbetalinger er beskrevet i detalj bak neste skillekort.

D. INNGÅENDE FAKTURAER.
Hva er egentlig en inngående faktura?. Definisjonen og behandlingen av inngående fakturaer er beskrevet i detalj bak eget skillekort.

E. UTBETALINGER.
Hva er egentlig en utbetaling?. Definisjonen og behandlingen av utbetalinger er beskrevet i detalj bak eget skillekort.

F. DIVERSEBILAG/ANDRE REGNSKAPSBILAG.
Hva er egentlig diversebilag?. Definisjonen og behandlingen av diversebilag er beskrevet i detalj bak eget skillekort.