Bilagsbehandling

En vesentlig del av regnskapsarbeidet består av bilagsbehandling. Nedenfor er det listet opp hva regnskapsfører gjør/trenger av informasjon for å utføre arbeidet kvalitetsmessig forsvarlig. Her kan du gjøre en egeninnsats som du vil spare mye penger på. Men det er meget viktig at arbeidet gjøres N Ø Y A K T I G. Rotes det her kan det skape enda mer arbeid for regnskapsfører enn om du ikke gjorde noe av det selv, og da blir det IKKE billigere. Er beskrivelsen nedenfor vanskelig å forstå, må du bare ringe oss for å få en utfyllende forklaring på punktene.


BILAGSARTER

Denne siden beskriver kort hvilke arter bilagene kan/bør deles opp i. Siden beskriver også hva en bilagsperm til regnskap bør inneholde. Det gjøres oppmerksom på at oppdelingen av bilagsarter i stor grad er styrt av regnskapssystemet man benytter, men generellt er det fornuftig og riktig å benytte nedenforstående oppdeling.

A. Kontoutdrag fra bank- og postforbindelser, samt nødvendig informasjon om lån og andre forhold til bank/post en regnskapsfører har behov for.

B. UTGÅENDE FAKTURAER.
Hva er egentlig en utgående faktura?. Definisjonen og behandlingen av utgående fakturaer er beskrevet i detalj bak neste skillekort.

C. INNBETALINGER.
Hva er egentlig en innbetaling?. Definisjonen og behandlingen av innbetalinger er beskrevet i detalj bak neste skillekort.

D. INNGÅENDE FAKTURAER.
Hva er egentlig en inngående faktura?. Definisjonen og behandlingen av inngående fakturaer er beskrevet i detalj bak eget skillekort.

E. UTBETALINGER.
Hva er egentlig en utbetaling?. Definisjonen og behandlingen av utbetalinger er beskrevet i detalj bak eget skillekort.

F. DIVERSEBILAG/ANDRE REGNSKAPSBILAG.
Hva er egentlig diversebilag?. Definisjonen og behandlingen av diversebilag er beskrevet i detalj bak eget skillekort.