Tjenester ved etablering

Andersen Økonomisenter AS bidrar med rådgivning rundt valg av selskapsform, belyser fordeler og ulemper ved de forskjellige, og skattemessige konsekvenser.


Fyller også ut nødvendige skjemaer til Brønnøysundregistrene, samt alle nødvendige selskapsdokumenter ved stiftelse av alle typer selskaperformer, unntatt NUF.