Regnskapsarbeider

Andersen Økonomisenter AS er opptatt av nær dialog med sine kunder, for å bedre kvaliteten på bilag, og kundenes håndtering av disse. Jo mer kunden ordner og tilrettelegger bilagene for føring, etter AØ sine retningslinjer, jo bedre effektivitet og kvalitet på arbeidet kan oppnås. En annen fordel for kunden er en hyggeligere faktura fra AØ.


Det er viktig at alle bevegelser på bankkontiene til kunden dokumenteres med gode bilag på alle inn- og utbetalinger.

kontrollererer alle mottatte bilag, slik at alle krav i forskrift nr. 2 i regnskapsloven er oppfyllt.

avstemmer og kontrollerer alle aktuelle balansekonti, slik at de er løpende ajour. Alle avvik blir skriftlig rapportert til kunden.

ber om fullmakt fra alle sine kunder til å sende inn alle offentlige oppgaver vi portalen Altinn.no. Dette er selvfølgelig frivillig for kunden, men ofte det mest praktiske for alle parter.

Avtalte rapporter kommenteres skriftlig av AØ, slik at kunden lettere kan forstå hva regnskapstallene sier, og hvordan utviklingen er. Alle kravene til god regnskapsførerskikk og god regnskapsføringsskikk skal til enhver tid være oppfyllt. Dette sikrer kunden god kvalitet på utført arbeid, og at AØ utfører arbeidet med høy kvalitet.