Våre verdier

Kvalitet - Gjelder faglig sett, vårt produkt og omdømme utad.

Etikk - Høy etisk moral, ikke godta bilag m.m. som strider mot norsk lovgivning.

Trygghet - Kunden skal føle/være trygg på arbeidet som gjøres.

Lojalitet - Vi står på kundens side.