Våre verdier

Kvalitet

Etikk

Trygghet

Lojalitet

- Gjelder faglig sett, vårt produkt og omdømme utad.

- Høy etisk moral, ikke godta bilag m.m. som strider mot norsk lovgivning.

- Kunden skal føle/være trygg på arbeidet som gjøres.

- Vi står på kundens side.